Kategori / Fastigheter

Skaffa en solcellsanläggning till din jordbruksfastighet

Om du är miljömedveten samtidigt som du vill spara pengar så kanske du just nu är på jakt efter en solcellsanläggning jordbruksfastighet. Detta är definitivt framtidens typ av energi, då solen i princip erbjuder obegränsade resurser på detta område. Den här typen av lösning har även andra fördelar. Våra takytor är sällan använda och det finns väldigt mycket plats att placera den här typen av teknologi på runt om i världen.

Den konkurrerar då inte med någonting annat utrymmesmässigt, och förstör bara i värsta fall utsikten från ovan, vilket de flesta av oss naturligtvis kan leva med. Det är viktigt att hitta bra lösningar för miljön som är hållbara även på lång sikt. Solenergi erbjuder en sådan lösning och är en bra investering även för privatpersoner.

Smart att skaffa en solcellsanläggning till din fastighet

Det är också en bra åtgärd om du är frustrerad över prissituationen på elmarknaden och att priserna ständigt stiger. Du får då kontroll över situationen själv och blir mer självgående samtidigt som du gör miljön och naturen en stor tjänst. Det är alltså en win win situation. Det är också ett sätt att höja värdet på din fastighet ​​eller jordbruksfastighet​ inför framtida försäljningar och är därmed en smart investering av många olika anledningar.

Solel är definitivt framtiden och är rätt projekt att investera i. En solcellsanläggning till din fastighet har multipla fördelar och ger därmed en synergieffekt rent ekonomiskt. Det finns också möjlighet att sälja överskottet.

Detta är naturligtvis en väldigt bra möjlighet för dig som upptäcker att du inte har användning för all el. Då får du istället tillgång till en extra inkomst bara genom att använda dina takytor till solceller istället. 

Utrusta dina lokaler och fastigheter med nödljusarmaturer

Hotell, vårdanläggning eller samlingslokal? Om det är dags att bygga nya lokaler eller se över de befintliga så är det oerhört viktigt att också utrusta dessa lokaler med nödljusarmaturer. I sina byggregler anger nämligen Boverket att nödbelysning måste finnas för att utrymning ska kunna ske både säkert och effektivt. Utrymningsvägar måste nämligen anges i lokaler eller byggnader som hotell, vårdanläggningar eller samlingslokaler. Det är därför viktig att den som ansvarar för nödbelysningen ser över lokalerna och säkerställer att rätt utrustning finns.

Avsikten med nödljusarmaturer är just att agera vägledare, särskilt i utrymmen som saknar fönster eller som är svåra att orientera sig i. De är utrustade med nödljus och piktogram för att visa vägen på ett enkelt och förståligt sätt. Denna vägledare är verkligen oumbärlig vid allt från strömavbrott till brand.

Nödljusarmaturerna som räddar.

Med nödljusarmaturer ökar faktiskt chanserna till att rädda liv. Skulle det exempelvis börja brinna i en lokal eller byggnad är det oerhört viktigt att människor hittar vägen ut snabbt och enkelt. Finns inte denna vägledare blir det mycket svårare att ta sig ut smidigt och effektivt. Oberoende om det är små lokaler eller stora är det viktigt med vägledare av detta slag. Oavsett om människorna som brukar vistas i lokalerna känner sig hemma eller inte, är det viktigt med nödljusarmaturer. I en krissituation kan det vara lätt att ändå förvilla sig, fast att lokalen kanske är liten och man känner sig hemma.

Det finns som sagt regler på att hotell, vårdanläggningar och samlingslokaler ska vara utrustade med vägledande markeringar. För att förtydliga samlingslokal innebär det en lokal med ett flertal lokaler där mer än totalt 150 personer kan finnas och som dessutom inte har så bra kännedom om byggnaden eller lokalen. Tveka därför inte – se till att utrusta lokalerna med rätt brandskyddsutrustning, såsom med nödljusarmaturer inför en eventuell brand!