Behöver du göra en OVK besiktning?

Ska du göra en OVK besiktning?  När man gör en obligatorisk ventilationskontroll så är det en certifierad kontrollant som gör själva besiktningen. Man kontrollerar bland annat att ventilationssystemet inte är förorenad på något sätt som kan spridas i byggnaden. 

Andra saker som kontrolleras under en OVK besiktning är att instruktioner så väl som skötselanvisningarna finns att tillgå. OVK besiktningar bostäder​​ omfattar även att man ser till att allt fungerar så som det ska göra. Är det en OVK besiktning som görs för första gången i en byggnad så kontrollerar man även att egenskaper och funktioner överensstämmer med de gällande föreskrifterna.

Återkommande OVK besiktningar

Om du har behov av återkommande OVK besiktningar, så måste kontrollanten som utför OVK besiktningar bostäder kontrollera andra saker. Det ska bland annat ses till att egenskaper och funktion i ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som fanns då systemet började användas. Det undersöks även vidare om det finns åtgärder att göra så att energiåtgången kan förbättras och det på ett sådant sätt så att klimatet inte blir försämrat inomhus. 

Du som äger bygganden kan sedan själv bestämma efter OVK besiktningen om du vill göra dessa energieffektiviserande åtgärder som kontrollanten föreslog. Efter att en besiktning gjorts så måste kontrollanten skriva ett protokoll. I detta dokument så redovisas resultatet. Brister och fel noteras även det. 

Sedan ska dokumentet signeras av besiktningsmannen, en kopia går till byggnadsnämnden samt att en kopia går till ägaren av byggnaden. Har fel upptäckts, så ska byggnadens ägare åtgärda dessa och det omgående.